Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Dostępne w ciągłej sprzedaży wszelkie pomoce naukowe. Książki, CD oraz kompletne zestawy.Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 10 stanowiskami komputerowymi, w tym 10 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 10 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 10 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,